Produkty

Renata Gódorová

Keďže mojim životom nie je možné len tak preplávať, nový byt a nová kuchyňa boli skôr nutnosťou, z ktorej sa teraz veľmi teším. Chcem poďakovať do bodky všetkým priateľom, kolegom, známym aj neznámym, ktorí sa na tom chtiac či nechtiac podieľali :-) Samozrejme veľká vďaka interiérovému štúdiu Inexa v Rimavskej Sobote, hlavne pani architektke Marcele Vidiečanovej za rady a spoluprácu.

Nábytok:  kuchyňa Elis
Farba a rozmery: biela arctic, 300x215 cm

Adresa predajne: Inexa, Hviezdoslavova 1/A, Rimavská Sobota
Meno poradcu: Ing. arch. Marcela Vidiečanová