Decodomácnosť 2024

Decodomácnosť 2024

Poznáme výhercov súťaže: V novom roku v novej kuchyni

 

Dakujeme všetkým našim zákazníkom, ktorí sa zapojili do súťaže o preplatenie kuchyne do 5.000 €, darčekovú poukážku v hodnote 1.000 € na nákup obývačky a mikrovlnnú rúru značky Gorenje. 

 

Víťazi

1.cena - preplatenie kuchyne z konceptu Family do 5.000 €

Eva P. z Trenčína, ktorá si svoju vysnívanú kuchyňu Iris objednala v našom kuchynskom štúdiu v Decodom Trenčín.

 

2.cena - darčeková poukážka v hodnote 1000 € na nákup zostavy do obývačky vyrábanej Decodomom 

Peter L. z Veľkých Dvorán, ktorý si svoju vysnívanú kuchyňu objednal v Dome nábytku Decodom Topolčany

 

3. miesto - mikrovlnná rúra značky Gorenje

Jozef B. zo Starej Ľubovne, ktorý si novú kuchyňu objednal u nášho partnera I-Design Studio v Starej Ľubovni. 

 

Výhrecom gratulujeme, a ostatným držíme palce v ďalšej súťaži už čoskoro ! Sledujte náš Facebook a web. 

Pravidlá súťaže

Súťaž je určená výlučne pre spotrebiteľov, fyzické osoby spôsobilé na právne úkony staršie ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré zároveň splnili všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži (ďalej ako „účastník súťaže“):   

  • v termíne od 1.12.2023 do 15.1.2024 účastník súťaže navštívi ktorúkoľvek predajňu Decodom (aj partnerské predajne) na území Slovenskej republiky, ktorých zoznam je dostupný TU (ďalej ako „predajňa“ alebo „predajne“) a nechá si vypracovať cenovú ponuku na kuchyňu konceptu Home alebo Family, 
  • najneskôr v lehote do 15.1.2024 účastník súťaže zaplatí zálohu kúpnej ceny v zmysle cenovej ponuky v príslušnej predajni, pričom v prípade, ak je záloha uhrádzaná bezhotovostne, lehota na zaplatenie zálohy sa zachová, ak najneskôr v posledný deň lehoty (t.j.15.1.2024) bude celá suma zálohy pripísaná na účet organizátora alebo účet partnerskej predajne. V prípade zrušenia alebo stornovania celej sumy zálohy alebo jej časti pred posledným dňom lehoty na zaplatenie (t.j.15.1.2024), zaniká účastníkovi nárok na účasť v  súťaži.  
  • účastník súťaže sa do 15.1.2024 zaregistruje do súťaže prostredníctvom prihlášky zverejnenej na webovej stránke organizátora https://www.decodom.sk/sutaze/decodomacnost/2024. Prihláška musí obsahovať všetky požadované údaje. Za pravdivosť a úplnosť údajov v prihláške zodpovedá účastník súťaže. V prípade, že prihláška nebude obsahovať úplné a pravdivé údaje, účastník nebude zaradený do súťaže resp. stratí nárok na účasť v súťaži. Každá fyzická osoba je oprávnená podať aj viacero prihlášok avšak pod podmienkou, že opätovne splnila vyššie uvedené podmienky súťaže. 

Úplné podmienky súťaže nájdete v štatúte súťaže.