Produkty

Jaroslav Meliš

Sme s kuchyňou spokojní, naplnila naše očakávania.

Nábytok: kuchyňa Ross
Farba a rozmery: biela arctic, 275 cm

Adresa predajne: Asko nábytok, Nedožerská cesta, Prievidza
Meno poradcu: Viera Bellovičová