Produkty

Silvia Kourimská

Katy kuchyňa bola vždy mojou veľkou favoritkou. :)

Nábytok: kuchyňa Katy
Farba a rozmery: vanilla patina, 396x250x347x250x271x250cm

Adresa predajne: Kamenné pole 4448/1, Liptovský Mikuláš
Meno poradcu: Katarína Lehotská