Produkty

Mária Rímska

Postupne sme si kuchyňu vyskladali na mieru. Za rady ďakujeme p. Smatanovej.

Nábytok: kuchyňa Leandra
Farba a rozmery:  žltá arctic, 255x238 cm

Adresa predajne:  Teplická cesta, Poprad
Meno poradcu:  p. Smatanová, p. Pitoňaková, p. Gajdošová