Produkty

Anna Bakaová

Ja som vedela iba, že chcem kuchyňu do tvaru U. Všetko ostatné mi pomohla vaša pracovníčka- p.Konyová. Mala veľmi profesionálny prístup, ďakujem jej!

Nábytok:  kuchyňa Leandra
Farba a rozmery: dub winchester, 213,1x304x215 cm

Adresa predajne:  Alej J. Pavla II., Rožňava
Meno poradcu: Beáta Kónyová