YIT

Fínska spoločnosť YIT prináša do 8 krajín Európy kvalitný životný štýl a poctivé bývanie  viac ako sto rokov. Za posledné desaťročie poskytli pohodlie domova obyvateľom viac než 50 000 nových bytov. Veľký dôraz je kladený na funkčnosť a kvalitu stavieb, predovšetkým však na dobrý pocit z bývania. Cieľom je byť vždy o krok v pred a udržať vysokú úroveň starostlivosti o klienta, aj napríklad vďaka PLUS YIT. YIT verí, že skutočne dobré bývanie odovzdaním kľúčov len začína. Viac o YIT zistíte na www.yit.sk