Slovak Gold 2012

Nadácia Slovak Gold rozhodla o udelení Certifikátu Slovak Gold kuchynskému nábytku Decoplan za jeho prínos a výnimočnosť na trhu a o udelení Certifikátu Slovak Gold Exclusive firme Decodom za výborné hospodárske a podnikateľské výsledky. Získať dve ocenenia v jednom roku nie je bežné. Preto si táto správa zaslúži vašu pozornosť.

Výnimočnosť kuchýň Decoplan.

Ako prvý výrobca v Európe sme v roku 2002 ponúkli nábytok, ktorého jednotlivé časti sú metamericky dofarbené. Znamená to, že farby jednotlivých dielcov sú farebne rovnaké aj pri rôznych zdrojoch svetla ( slnečné svetlo, LED osvetlenie, žiarivka...). Vďaka našej iniciatíve sa metameria stala súčasťou výrobného procesu najväčších výrobcov veľkoplošného materiálu, fólií, hrán...Pri rozmanitosti dodávateľov a výrobcov jednotlivých komponentov, ktoré sa dostávajú do jedného celku v našej firme, je táto podmienka nevyhnutná pre spokojnosť našich zákazníkov.

Výroba kuchynských liniek má v našej firme významné postavenie a dlhoročnú tradíciu. Akceptovaním zákazníckych potrieb sa nám podarilo zrealizovať systém, ktorý vyhovie naozaj každému. Rôznorodosť štýlov, farieb a materiálov zabezpečuje naše vývojové oddelenie, ktoré sleduje aktuálne trendy osobnými návštevami najvýznamnejších nábytkových výstav.

Kuchyne na mieru vyrábame vďaka sofistikovanej logistike a najmodernejším IT technológiám, ktoré si môže dopriať len naozaj veľká firma. Všetky kuchynské linky sú realizované pre konkrétneho zákazníka s prihliadnutím na jeho individuálne požiadavky. O nekonečných možnostiach „kuchynského lega“ svedčí aj 45 765 samostatných kuchynských položiek. Fantázii medze nekladieme.

Úspechy aj napriek kríze.

Kritériom pre získanie certifikátu boli výborné hospodárske a podnikateľské výsledky v ostatných piatich rokoch. Splniť túto podmienku v dobe hospodárskej krízy sa našej firme podarilo. Aj napriek zlým prognózam sme zaznamenali hospodársky rast. Otváranie nových maloobchodných pobočiek a rozšírenie výroby prinieslo zvýšenie počtu zamestnancov v časoch keď iné firmy znižovali stavy a krátili pracovný čas.

Pravidelným investovaním do výrobných technológií ako aj do vzdelávania našich zamestnancov udržuje naša spoločnosť krok s vývojom a patrí k špičke nielen na slovenskom trhu.

Naši dodávatelia a odberatelia si vážia individuálny prístup ku každému obchodnému prípadu a spoluprácou s nami zabezpečujú aj svoj vlastný rast.

Náš nábytok a spoločnosť ocenila aj Asociácia spotrebiteľov Slovenska, odborná verejnosť na výstavách Nábytok a bývanie v Nitre a celosvetová organizácia Superbrands.