Podnikateľ roka 2013

V utorok večer 18.2.2014 sa Ing. Vladimír Šrámek, spolumajiteľ a riaditeľ spoločnosti Decodom stal víťazom celosvetovej súťaže "EY Podnikateľ roka", ktorú na Slovensku spoločnosť EY (do minulého roka Ernst & Young) organizuje spoločne s týždenníkom Trend.

Znovuzrodenie nábytku v Topoľčanoch 

Úspešná cesta začala v decembri 1999. V tomto období sa Ing. Vladimír Šrámek spolu s druhým majiteľom Ing. Romanom Gejdošom rozhodli prevziať krachujúcu fabriku do vlastných rúk a zabezpečiť jej bezproblémový chod. Po nevyhnutných zmenách v systéme riadenia a sortimentného zamerania začala firma fungovať s 365 zamestnancami. Kľúčové boli najmä rozhodnutia aký nábytok a pre koho vyrábať. Nosnou kategóriou pre slovenský trh sa stali kuchyne. Hlavný sortiment určený pre potreby nemeckého trhu sú dodnes obývačky.

Úspech nenechal na seba dlho čakať a ekonomika firmy začala rásť. Pozitívne sa vyvíjala aj zamestnanosť a Decodom je dodnes najväčším zamestnávateľom v regióne a zamestnáva viac ako 1200 ľudí. 

Aktívny prístup a rušenie konvencií 

"Musíte vedieť čítať medzi riadkami, byť predvídavý a veľmi otvorený. Inými slovami – v biznise sa nesmiete držať mantinelov, musíte ich prekračovať. Mali by ste byť taktiež veľmi pracovitý a práca by pre vás nemala byť len zamestnaním, ale i koníčkom. Podnikanie je pre mňa hoby a vášeň, ale aj serióznosť, etika, inovatívnosť a netradičné riešenia."

Slová riaditeľa spoločnosti vystihujú podstatu úspechu celej firmy. Každej novej aktivite vtláča svoju osobnú pečať a osobným prístupom posúva každú inováciu smerom k úspechu. 

Spoločnosť Decodom je najväčší slovenský výrobca nábytku so sídlom v Topoľčanoch. K svojim zákazníkom sa dostáva prostredníctvom 24 vlastných predajní. Zároveň je dodávateľom pre veľkoobchodných partnerov na Slovensku a v zahraničí.

 

Ing. Vladimír Šrámek, spolumajiteľ a riaditeľ spoločnosti Decodom sa stal víťazom celosvetovej súťaže "EY Podnikateľ roka".