MODDOM 2016

Hodnotiteľská komisia vyhlásila počas druhého výstavné dňa víťaza súťaže o cenu Moddom

Sme šťastní, že cenu získala naša spoločnosť Decodom. Komisia ocenila kvalitné vyhotovenie kuchýň, pôsobivý odkaz na minulosť prostredníctvom retro kuchyne a efektívne využitie komunikačných aktivít k príprave veľtrhu. Diplom prevzal riaditeľ maloobchodnej siete Ing. Erik Bednárik, MBA.

Zľava: Martin Šmotlák, Ing. Vladimír Michalides, Ing. Martin Móza, Ing. Erik Bednárik, MBA, Peter Herda, Margaréta Chrenovská, Ing. arch. Anna Karásková

Kuchyňa Iris a kuchyňa Carmen 73- delí ich mnoho rokov, ale obe dokážu rovnako zaujať.