Krištáľové krídlo 2014

Veľká porota na základe odporúčania verejnosti a posúdenia odbornej poroty pre kategóriu Hospodárstvo ocenila dlhoročnú prácu na rozvoji nábytkárskej firmy, ktorá zamestnáva viac ako 1200 zamestnancov a patrí k najväčším zamestnávateľom v regióne.

Krištáľové krídlo poukazuje. Objavuje. Vyzdvihuje. Obracia pozornosť k ľuďom a činom, ktorých jedinečné profesionálne výkony si zaslúžia najväčšiu úctu a našou povinnosťou – ako je to povinnosťou každej slušnej spoločnosti – je im túto úctu bezvýhradne vzdať.

Misiou Krištáľového krídla je vyzdvihnúť, zviditeľniť a oceniť každý rok tých, ktorí sa významnou činnosťou podieľali na rozvoji oblasti, v ktorej pôsobia. Prostredníctvom nominácií, oceňovania a ďalších aktivít sa Krištáľové krídlo snaží motivovať aj ostatných k využívaniu svojich vedomostí, talentu, schopností a snaženia k tomu, aby spoločnosť napredovala a posúvala sa stále ďalej. Ocenenia sú udeľované v desiatich oblastiach  a udeľovaná je aj mimoriadna  cena. Široká verejnosť mohla do konca novembra 2014 zasielať svoje návrhy nominácií v jednotlivých kategóriách. Následne boli všetky návrhy posúdené odbornými porotami, ktoré v každej oblasti vybrali tri nominácie. Členovia odbornej poroty tajným hlasovaním rozhodnú o laureátovi, ktorého sa dozvedáme na slávnostnom galavečere.

Ing. Vladimír Šrámek prevzal Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo.

Spoločná fotografia všetkých ocenených osobností.