Decodom duálne vzdelávanie

 

Duálne vzdelávanie pomáha školiť ďalších nasledovníkov remesla v slovenskom nábytkárstve.

Tradičná slovenská spoločnosť Decodom, ktorá je najväčším výrobcom kuchýň na Slovensku, sa opäť zapojila do systému duálneho vzdelávania. Podporuje vzťah mladej generácie k remeslu a školí budúcich nasledovníkov spoločnosti už s vyše 100-ročnou históriou.

 

 

Vraví sa, že remeslo má zlaté dno – avšak každé poctivé remeslo potrebuje svojich nasledovníkov. Dôležitosť kontinuity si v minulosti uvedomil aj Decodom, ktorý ako prvý v krajine v roku 2015 získal certifikát na túto činnosť. Dodnes spolupracuje so študentmi Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčaoch, ktorá sídli neďaleko samotnej výroby. Vďaka programu majú študenti možnosť vzdelávať sa nielen v školskom prostredí, ale aj vyskúšať prácu s profesionálmi v reálnych podmienkach povolania.

Spoločnosť Decodom každý rok ponúka absolvovanie duálneho vzdelávania žiakom deviateho ročníka, ktorí sa rozhodujú kam ďalej na strednú školu. Vďaka Osvedčeniu o spôsobilosti zamestnávateľa ponúka širokospektrálne praktické vyučovanie v odboroch ako stolár, technik drevárskych CNC zariadení, tvorba nábytku, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, logistika alebo mechanik počítačových sietí.

V duálnom vzdelávaní v roku 2023/2024 sme otvorili 2 odbory: učebný odbor 3 ročný 3355 H stolár, študijný odbor 4 ročný 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba. 
V tomto školskom roku máme:
v učebnom odbore stolár 1. ročník – 3 študenti
v učebnom odbore stolár 3. ročník – 6 študentov
v študijnom odbore technik CNC zariadení 1. ročník – 5 študentov
v študijnom odbore technik CNC zariadení 2. ročník – 5 študentov
v študijnom odbore technik CNC zariadení 3. ročník – 4 študenti
v študijnom odbore technik CNC zariadení 4. ročník – 2 študenti

Výhody duálu v Decodome

Žiak sa vzdeláva v prostredí najväčšieho slovenského výrobcu nábytku s vyše šesťdesiatimi predajnými miestami Decodomu. Spoločnosť používa najnovšie technológie, zariadenia a materiály, s ktorými má možnosť pracovať aj samotný študent. Veľkou motiváciou je aj odmena za produktívnu prácu, ktorá sa vie vyšplhať do výšky od 50 až po 100 percent hodnoty minimálnej mzdy. Po úspešnom ukončení štúdia má zabezpečené pracovné uplatnenie v spoločnosti Decodom s.r.o. Topoľčany, kde je už pevnou súčasťou pracovného tímu a priateľského kolektívu.

Ako prebieha duálne vzdelávanie

Študent sa počas prvého ročníka duálneho vzdelávania učí úplné základy a praktické vyučovanie prebieha počas prvého ročníka iba v školských dielňach pod vedením majstra odbornej výchovy. Praktické vyučovanie začína až v druhom ročníku priamo vo výrobných závodoch Decodomu pod vedením miestnych inštruktorov.

Úspešným absolvovaním záverečných skúšok pozostávajúcich z praktickej časti a ústnej skúšky sa žiak stáva absolventom. Ak sa rozhodne pre 3-ročné štúdium, tak získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Ak absolvuje 4-ročné štúdium, získava úplné stredné odborné vzdelanie, vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

Praktické záverečné skúšky

Aj tento rok 18. apríla 2024 prebehli v Decodome záverečné skúšky, ktorých sa zúčastnili študenti duálneho vzdelávania. Skúšobný deň začal s hlavným inštruktorom pánom Kvakom, ktorý ich oboznámil s harmonogramom a priebehom skúšky. Neskôr sa skúšky zúčastnila aj šesťčlenná komisia, ktorá študentov oboznámila s úlohami. Prvá skúška bola na CNC zariadení, kde úlohou bolo vyhľadať správny program pre konkrétny typ dielca a následné opracovanie. Druhou časťou bola montáž nábytku, konkrétne montáž korpusu dvojdverovej šatníkovej skrine, ktorá dôsledne preverila ich zručnosť a šikovnosť. Obe skúšky však študenti zvládli na výbornú a potvrdili ich pripravenosť po odbornej aj praktickej stránke. Po zvládnutí oboch skúšok nasledovalo vyhodnotenie a odovzdanie darčekov, ktoré si pre nich Decodom pripravil. Študentom ešte raz prajeme do budúcna veľa šťastia!

 

 

6 dôležitých krokov ako študovať s Decodomom:

  1.  Prihláste sa na Strednú odbornú školu drevársku Topoľčany.
  2.  Zvoľte si jeden zo študijných odborov v systéme Duálneho vzdelávania.
  3.  Kontaktuje hlavného inštruktora duálneho vzdelávania Jána Kvaka na čísle +421 910 870 441.
  4.  Podajte si prihlášku na duálne vzdelávanie pre DECODOM.
  5.  Oznámenie SOSD o prijatí študenta do Duálneho vzdelávania vo firme DECODOM.
  6.  Podpíšete zmluvy o duálnom vzdelávaní v príslušnom školskom roku. Viac informácií o Strednej odbornej škole drevárskej nájdete na www.sosdrevarska.sk. Informácie a pomoc pri zapojení študenta do duálneho vzdelávania nájdu záujemcovia na adrese kvak@decodom.sk.