Rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností vo firme DECODOM, spol. s r.o.