Nakupujte bez obáv

Aj tento rok sme splnili náročné kritériá, ktoré musí dodržiavať náš eshopový predaj.

Certifikačné pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod ako združenie právnických osôb a tuzemská autorita pre oblasť elektronického obchodu. Sú vytvorené na základe platných zákonov – najmä Smernice Európskeho parlamentu a Rady pre elektronický obchod, občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa a certifikačných pravidiel v krajinách EÚ. Certifikačné pravidlá vyžadujú poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre rozhodnutie o nákupe a uskutočnenie bezpečného nákupu, ale súčasne nezaťažujú obchodníka nadbytočnými požiadavkami. Uplatňovanie certifikačných pravidiel je predmetom pravidelnej kontroly v certifikovaných obchodoch.

Certifikácia internetových obchodov

Certifikácia je proces hodnotenia internetového obchodu, ktorý je v prípade úspešného zavŕšenia potvrdený vydaním certifikátu. Certifikovaný obchod saec – bezpečný nákup prináša zákazníkom internetových obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.

Obchodník okrem iného dodržiava:

  • Úplné a pravdivé informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu (ičo a sídlo obchodníka, kontakty na zodpovedné osoby a pod.)
  • Úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, resp. Služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.)
  • Úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. Službe a cenách vrátane všetkých poplatkov
  • Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie tovaru, resp. Služby
  • Spôsob ďalšej komunikácie so zákazníkom (e-mail, telefón...)