Splátkový predaj Cetelem

 

 

V internetovom obchode máte možnosť nakupovať tovar na splátky, tak ako ste na to zvyknutí z kamenných predajní. Spolupracujeme so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, ktorej on-line splátkový systém  je administratívne veľmi jednoduchý.  

 

Nákup na splátky prostredníctvom spotrebiteľského úveru

Využite možnosť zaplatiť za tovar prostredníctvom Spotrebiteľského úveru, ktorý je možné využiť na nákup v minimálnej hodnote 100 Eur.

1.    Vyberte si tovar
Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Cetelem kalkulačka. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka tlačidlom do košíka.
Pozor!  Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 100 € a viac.

2.      V košíku zvoľte spôsob platby
Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Nákup na splátky cez CETELEM. Po vybraní spôsobu platby kliknite na tlačidlo Pokračovať.

3.      Odoslanie objednávky
V košíku kliknite v kroku č. 4 na tlačidlo Objednávka s povinnosťou platby, pričom si dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte kliknutím na tlačidlo. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte nákup na splátky spoločnosťou Cetelem, a následne budete presmerovaný na stránku spoločnosti Cetelem cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Doklady potrebné k vybaveniu úveru

1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere

1x podpísané Vyhlásenie (poučenie o ochrane a spracovaní osobných údajov)

1x obojstrannú kópiu občianskeho preukazu

1x druhý doklad totožnosti, akceptujeme kópie dokladov: vodičský preukaz, zbrojný pas, cestovný pas, preukaz ZŤP, preukaz ZŤP-S, výmer o dôchodku, doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, TV, potvrdenie o výške príjmu.

V prípade, ak potvrdíte vo formulári pristúpenie partnera do žiadosti, bude na Zmluve a Vyhlásení označený ako Spoludlžník. V tomto prípade je potrebné, aby podpísal dokumenty a priložil 2 doklady totožnosti, rovnako ako hlavný žiadateľ.

Zamestnanci, ktorých príjem je overiteľný v databáze Sociálnej poisťovne nemusia dokladovať príjem.

Dôchodcovia, ktorých príjem je overiteľný v databáze Sociálnej poisťovne nemusia dokladovať príjem.

Klienti, vymenovaní nižšie budú po odoslaní žiadosti vyzvaní zo strany Cetelemu na zdokladovanie príjmu zaslaním príslušných dokladov.

 

Zamestnanci, ktorých zamestnávatelia majú vlastný odvodový systém (napr. policajti, vojaci, hasiči, colníci):

výplatná páska za posledné 3 výplatné obdobia alebo
výpis z osobného účtu za posledné 3 kalendárne mesiace, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa za minimálne posledné 3 mesiace nie staršie ako 30 dní

 

Výsluhoví dôchodcovia:

potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer) alebo
potvrdenie z pošty, alebo
výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

 

Podnikatelia (SZČO):

originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
kópia posledného daňového priznania
posledné 3 výpisy z účtu

 

Konateľ / Spolumajiteľ firmy:

ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako: Základ dane – daň na úhradu /12

 

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru:

výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

 

Cudzinec – len ak má povolenie na trvalý pobyt/ pobytový preukaz občana EU a  ak je zamestnaný na území SK, CZ, AT,HU a PL

Pri vypĺňaní Žiadosti o úver sa zadáva namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov
Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území Schengenského priestoru – viď. vyššie.

 

4.        Využite možnosť podpísať zmluvy elektronicky prostredníctvom SMS kódu! Všetky požadované dokumenty nahráte z Vášho PC v zabezpečenej aplikácií. Po dokončení elektronického podpisu bude žiadosť automaticky odoslaná do spoločnosti BNP Paribas Personal Finance SA. Vyhnete sa tak povinnosti dokumenty tlačiť a zasielať prostredníctvom pošty, čím urýchlite dodanie tovaru o niekoľko dní.

 

5.        V prípade, ak chcete uvedené dokumenty zaslať poštou, odošlite ich na adresu spoločnosti Cetelem:

 

BNP Paribas Personal Finance – Cetelem
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

 

6.      Schválenie/neschválenie úveru
Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

Používaním stránky decodom.sk súhlasíte so spracovávaním cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť naše služby. Viac informácií