Produkty

Splátkový predaj Cetelem

Predaj na splátky je jednoduchý!


V internetovom obchode máte možnosť nakupovať tovar na splátky, tak ako ste na to zvyknutí z kamenných predajní. Spolupracujeme so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, ktorej on-line splátkový systém  je administratívne veľmi jednoduchý.  

Nákup na splátky prostredníctvom spotrebiteľského úveru

Využite možnosť zaplatiť za tovar prostredníctvom Spotrebiteľského úveru, ktorý je možné využiť na nákup v minimálnej hodnote 100 Eur.

 • Vyberte si tovar, ktorý si chcete kúpiť. V detaile produktu V detaile tovaru nájdete odkaz "Splátková kalkulačka". Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka kliknutím na "Vložit do košíka"Pozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote nad 100 €.
 • V košíku si v 4. kroku zvoľte spôsob platby "Spltátkový predaj cez Cetelem
 • Ešte raz si dôkladne skontrolujte Vami zadané údaje a vybraný tovar. Pokračujte zaškrtnutím súhlasu s pravidlami a podmienkami. Objednávku dokončite stlačením tlačidla „Objednať“.
 • Po potvrdení objednávky si vyberte parametre úveru (počet splátok, priama platba predajcovi pri prevzatí tovaru a pod.). Po ich potvrdení budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte jednoduchý, 4-stránkový formulár pre schválenie úveru. Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré Vám bude zaslané e-mailom po odoslaní žiadosti o úver
 • Vyhnite sa povinnosti tlačiť dokumenty a zasielať ich poštou, využite možnosť podpísať zmluvy elektronicky! Po schválení žiadosti si môžete vybrať elektronický podpis zmluvy prostredníctvom dvoch SMS kódov. Všetky potrebné doklady nahráte priamo v zabezpečenej aplikácii spoločnosti BNP, vďaka čomu výrazne urýchlite dodanie nakupovaného tovaru o niekoľko dní.
 • Väčšinou do hodiny (v priebehu pracovného dňa) vám príde potvrdenie z Cetelem-u o schválení alebo zamietnutí úverovej žiadosti. Pokiaľ bude Váš úver schválený, vytlačte a podpíšte potrebné dokumenty, ktoré pošlete na adresu 
  BNP Paribas Personal Finance, SA
  Karadžičova 2, Twin City A
  811 09 Bratislava
 •  Pozor! Lehota pre dodanie tovaru začína dňom, kedy od Vás obdržíme všetky potrebné dokumenty správne vyplnené a podpísané (či už v papierovej forme, alebo elektronicky).

 

Doklady, ktoré priložíte k žiadosti o úver

 • Po schválení žiadosti o úver poštou zašlite nasledujúce dokumenty:
 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere
 • 1x riadne podpísané Vyhlásenie – Súhlas s poskytnutím osobných údajov
 • 1x obojstrannú kópiu občianskeho preukazu / kópia povolenia na trvalý pobyt v SR pri cudzincoch
 • 1x kópiu druhého dokladu totožnosti. Ako druhý doklad totožnosti akceptujeme vodičský preukaz/ cestovný pas/ preukaz ZŤP/ zbrojný preukaz/ faktúra (SIPO/energie/telefón/internet/TV)  

 

Ak sa rozhodnete pre papierovú verziu zmlúv, po vytlačení ich posielajte poštou na adresu:
BNP Paribas Personal Finance, SA
Karadžičova 2, Twin City A
811 09 Bratislava

 

 • Podmienky pre podanie žiadosti o úver
 • Úver je určený pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere, dôchodcov a podnikateľov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:
  - občianstvo SR
  - vek 18-70 rokov
  - pravidelný a trvalý zdroj príjmov
  Úver nie je možné poskytnúť osobe, ktorá je na materskej/rodičovskej dovolenke, v skúšobnej dobe, výpovednej lehote, pracuje len ako sezónny pracovník/na brigádu a osobe, ktorá je momentálne práce neschopná a ktorej jediným príjmom je vdovský a/alebo sirotský dôchodok. Podľa legislatívy NBS od 1.10.2015 je nevyhnutné si overiť príjem klienta jedným z dokladov uvedených v ďalšom popise. Ak klient nepredloží požadovaný doklad o príjme, nie je možné mu poskytnúť spotrebiteľský úver, resp. takto neúplná žiadosť o úver nebude zo strany BNPP PF predajcovi financovaná.
 • Ako dlho trvá schválenie úveru?
 • V priebehu niekoľkých minút sa dozviete výsledok posúdenia, najneskôr však do 24 pracovných hodín.
 • Aké doklady potrebujem?
 • Pri žiadosti o spotrebiteľský úver okrem občianskeho preukazu a druhého dokladu na overenie totožnosti potrebujete vždy 1. doklad na overenie príjmu:
  Zamestnanci: Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:
  - výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
  - výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
  - originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

  Policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže:
  - nakoľko Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme, je nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné obdobie alebo Výplatnú pásku za posledné obdobie, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným dokumentom.

  Podnikateľ (SZČO):
  - kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom. Ako potvrdenie akceptujeme aj vetu o elektronicky podanom daňovom priznaní.

  Konateľ / Spolumajiteľ firmy:
  - ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo
  - potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

  Dôchodcovia:
  Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:
  - potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
  - potvrdenie z pošty, alebo
  - výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

  Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru
  - výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
  - výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
  - pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

  Cudzinec
  len ak má povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ a len ak je zamestnaný v SR
  - výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
  - výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
  - pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

  V prípade ak klient žiada o motoúver
  - vodičský preukaz skupiny A a A1 V prípade, že sa jedna o ojazdený motocykel
  - kópia technického preukazu ojazdeného motocykla
  - doklad o pôvode motocykla (nie starší ako dátum schválenia žiadosti o úver).