Produkty

Mini bytový dizajnér

Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť pripravili sme pre vás novú službu.

Radi vám pomôžeme s plánovaním nového interiéru priamo u vás doma. Jeden z nášho tímu predajcov, navštívi váš domov, zamerá priestor a bude počúvať vaše nápady. Samozrejmosťou je podrobné vypracovanie grafického návrhu spojené s kompletnou technickou dokumentáciou, potrebnou na prípravu inštalácii a úprav priestoru pred samotnou montážou vášho nábytku. 

Jednoducho požiadajte o službu vyplnením online dotazníka. Náš predajca Vás bude kontaktovať a dohodne termín návštevy. Nikam nemusíte chodiť. Všetko zariadime priamo na mieste, ktoré chcete zariadiť. Služba je spoplatnená sumou 150€. Pri objednávke nad 3000€ Vám bude táto suma vrátená.

 

Informácie pre Mini bytového dizajnér

* Poskytnuté osobne údaje budú požite len za účelom zaslania cenovej ponuky. DECODOM spol. s r.o., Pílska 7, 95513 Topoľčany, po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov. DECODOM spol. s r.o., Pílska 7, 95513 Topoľčany zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

- Poskytovateľ má právo požadovať od DECODOM spol. s r.o., Pílska 7, 95513 Topoľčany prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 

Cenník služieb

Služba je spoplatnená sumou 150€. Pri objednaní nábytku nad 3000€ Vám bude táto suma odrátaná z objednávky.
Službu Mini bytový dizajnér poskytujeme len ak požiadate o návrh minimálne dvoch miestností.

Aké výhody máte pri novej službe Mini bytový dizajnér? 

- Môžete zostať bez starostí a spoľahnúť sa, že váš nábytok bez problémov sadne na určené miesto.
- Zameranie vykonávame presnou laserovou meracou metódou.
- Služba v sebe zahŕňa vypracovanie technickej dokumentácie, ktorá znázorňuje aj správne rozmiestnenie inštalácii (voda, elektrina, plyn).

Čo je dobré vedieť ? 

- Zameriavať môžeme aj nepripravený a nedokončený priestor.
- Po zameraní môžete vykonávať dodatočné úpravy vrátane tých, ktoré vám odporučíme.
- Pred záväzným objednaním nábytku do výroby prebehne kontrolné zameranie.
- Zamerať a navrhnúť vám vieme celú dispozíciu bytu alebo domu.
- Návrh realizujeme v profesionálnom 3D grafickom programe.

Ako to funguje? 

Podľa vašich prianí a požiadaviek vám predajca navrhne ideálne rozmiestnenie nábytku v interiéri. Dôraz kladieme na harmonické prepojenie rôznych miestností, maximálne funkčné využitie priestoru a ergonomické riešenie nábytku.

 Výber správnej farebnosti a materiálu s pomocou predajcu je príjemná zábava a výsledok určite očarí nielen vás ale aj všetky návštevy. Zvolené farby bude vidieť v grafickom programe. Výsledok tak máte neustále pod kontrolou.

 

Keď už má každá skrinka svoje miesto, tvar a farbu vyhotovíme vám vizualizáciu interiéru. Samozrejmosťou je vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie s návrhom na umiestnenie plynu, elektriny a vody. Súčasťou návrhu aj cenový rozpočet na realizáciu.