Ekológia

Spoločnosť Decodom si plne uvedomuje svoju mieru vplyvu na životné prostredie, v ktorom sa nachádza. K životnému prostrediu pristupujeme s maximálnym rešpektom a venujeme náležitú pozornosť na dodržiavanie zásad, ktoré chránia životné prostredie a zabezpečujú jeho udržateľnosť pre ďalšie generácie. 

Medzi hlavné oblasti, ktoré majú vplyv na životné prostredie patrí:

Likvidácia nebezpečných odpadov- naša spoločnosť má vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom. Po separácii sa odpad ukladá do nepriepustného obalu, ktorý je označený a uskladnený na zberné miesto kam ho príde vyzdvihnúť firma, ktorá má platný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Pri výrobe vzniká aj odpad, ktorý si vieme spracovať a využiť vlastnými silami. Drevný odpad sa využíva na výrobu tepla a ohrev studenej vody.

Prašnosť, hlučnosť, emisie-  všetky hodnoty merania sú v súlade s platnou legislatívou a dôsledne dodržiavame emisné limity. 

Spotreba energií a vody- elektrickú energiu kupujeme od dodávateľskej spoločnosti. Pre zníženie spotreby investujeme do zariadení s nízkou spotrebou elektrickej energie. Zemný plyn sa využíva len priestoroch Expedično- logistického centra na vykurovanie a ohrev vody. Výrobný závod na tento účel využíva vlastnú kotolňu, ktorá vykuruje výrobné aj administratívne priestory. Vodu získavame nákupom od vodárenskej spoločnosti a podzemnú vodu z vlastnej studne. Voda je nevyhnutná z protipožiarneho aj technologického hľadiska.

Investícia do nového kotla

Kotol sa využíva v zimných mesiacoch na vykurovanie celého areálu výrobného závodu a administratívnej budovy. Cez výmeničky je zabezpečený ohrev teplej úžitkovej vody pre zamestnancov. V kotly KB8 je spaľovaný drevný odpad z výroby. Spaľovanie podlieha prísnym normám s ohľadom na životné prostredie. 

 

Požiarna ochrana

V prípade ohrozenia zdravia alebo životného prostredia sú pripravený zasiahnuť členovia Vlastnej ochrany Decodom. Svoje vedomosti a zručnosti si pravideľne precvičujú pri cvičeniach priamo v areály výrobného závodu.

 

Newsletter

Odoberajte novinky mailom.

Sledujte nás

na sociálnych sieťach

Decodom

Nábytok vyrábame už niekoľko desaťročí v Topoľčanoch. Nadväzujeme na tie najlepšie nábytkárske tradície na Slovensku - s modernými technológiami výroby.

Výhody nákupu v Decodome

  • Nábytok na mieru
  • Tradícia
  • Tisíce spokojných zákazníkov

Možnosti nákupu v Decodome

Quatro logo
Visa logo
Visa electron logo
Mastercard logo
Maestro logo
Mastercard mobile logo
Diners club logo
© DECODOM, spol. s.r.o. 1999 – 2021 · Topoľčany · Obchodné podmienky

Nový účet

alebo vyplňte
Už máte účet? Prihláste sa
Registráciou používateľského účtu vyjadrujete súhlas
s podmienkami spracovania osobných údajov.