Projekt rozvoja zamestnancov

Firma DECODOM spol. s r.o. prechádza zmenou informačného systému. Vzhľadom na potrebu prispôsobeniu sa trhu sa firma rozhodla zaviesť takýto systém a preškoliť svojich zamestnancov. V projekte sa bude školiť  88 zamestnancov z rôznych výrobných úsekov, ktorých pracovnou náplňou bude každodenná práca s novým informačným systémom. Školenie bude mať pozitívny dopad na rozvoj firmy a na rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručnosti zamestnancov.

Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností.