Produkty

Manažment

Ing. Jozef Tanzer
generálny riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 312
Mob.: +421 908 440 797
tanzer@decodom.sk

Peter Horňák
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 208
Mob.: +421 902 963 440
hornak@decodom.sk

Igor Reisenauer
riaditeľ maloobchodu

Tel.: +421 38 5363 812
Mob.: +421 905 434 676
reisenauer@decodom.sk

Ing. František Kollár
výrobný riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 466
Mob.: +421 902 963 449
kollar@decodom.sk

Ing. Ľubomír Chochula
technický riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 236
Mob.: +421 902 963 419
chochula@decodom.sk

Ing. Petra Podobová
riaditeľka vývoja nábytku

Tel.: +421 38 5352 532
Mob.: +421 910 870 405
podobova@decodom.sk

RNDr. Jana Kalafutová
personálna riaditeľka

Tel.: +421 38 5352 255
Mob.: +421 918 681 115
kalafutova@decodom.sk