Produkty

Manažment

Slovenský manažment je zárukou, že rozumieme potrebám našich zákazníkov.

Ing. František Kollár
výrobný riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 466
Mob.: +421 902 963 449
E-mail: kollar@decodom.sk

Peter Horňák
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 208
Mob.: +421 902 963 440
E-mail: hornak@decodom.sk

Ing. Erik Bednárik, MBA
riaditeľ maloobchodnej siete

Tel.: +421 38 5352 812
Mob.: +421 902 963 436
E-mail: bednarik@decodom.sk

Ing. Ľubomír Chochula
technický riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 236
Mob.: +421 902 963 419
E-mail: chochula@decodom.sk

Ing. Ján Boledovič
marketingový riaditeľ

Tel.: +421 38 5352 553
Mob.: +421 902 963 464
E-mail: boledovic@decodom.sk

Ing. Petra Podobová
riaditeľka vývoja nábytku

Tel.: +421 38 5352 532
Mob.: +421 910 870 405
E-mail: podobova@decodom.sk

Ing. Jana Horňáčeková
ekonomická riaditeľka

Tel.: +421 38 5352 383
Mob.: +421 902 963 462
E-mail: hornacekova@decodom.sk