Dobrý anjel

Dobrí anjeli každý mesiac vracajú nádej na ľudskú dôstojnosť tisícom rodín.


Komu pomáha

Rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu*, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.
* detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu Duchenne, Downov syndróm.


Ako pomáha

Jedinečnosť Systému DOBRÝ ANJEL tvoria 3 piliere:

1.Pomáha pravidelne každý mesiac

Desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov aj malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha trom tisícom rodín chorých.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu

Peniaze prijímané v jednom mesiaci rozdeľujeme prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca medzi rodiny chorých do posledného centu a rovným dielom. Všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov (bližšie tu: Financovanie).

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha

Každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo a heslo a môže si kontrolovať, komu sme doručili jeho príspevky. Vidí meno, adresu a príbeh príjemcu. Na obrázku vpravo môžete vidieť ilustráciu anjelského účtu. Niektoré údaje sú rozmazané kôli ochrane osoby príjemcu pomoci. Po prihlásení však uvidíte kompletné údaje.


Kto vyberá príjemcov pomoci

Konečný výber robia onkológovia a pediatri, teda tí, ktorí poznajú ich sociálnu a zdravotnú situáciu


Cieľ nadácie

Aby rodiny chorých dostávali pravidelnú mesačnú výpomoc okolo 120 €. Takýmto spôsobom im navyšujeme mesačný príjem v priemere o 20% v čase, keď kvôli zákernej chorobe príjem výrazne klesá a výdavky stúpajú.

Viac informácií: