Produkty

Developerské projekty

YIT

Dobrá spolupráca pre nás znamená, že pracujeme ako tím v internom aj externom prostredí.

Bumblebee Adlerova

Vysoký štandard stavby, priestranné terasy, bezstarostné parkovanie a bezprostredný kontakt s prírodou.

Bytové domy Nejedlého

Pri architektonickom stvárnení bytových domov je cítiť snahu o moderné a hlavne funkčné riešenie s ohľadom na danú lokalitu.

Tri vody Malinovo

Rezort pozostáva z rodinných domov a nízkopodlažných viladomov, ktoré sú rozmiestnené po obvode jazera.

Rinzle Rača

Ide o 6 bytových domov, ktoré spoločne vytvárajú harmonickú súhru a zároveň atraktívne a dostupné bývanie.