Produkty

Mimoriadny oznam

Aktualizované- 31. 3. 2020

Vážení spotrebitelia,
Vážení obchodní partneri, 

pravdepodobne ste zachytili dňa 30. 03. 2020 v médiách informáciu, že spoločnosť DECODOM nahlásila na ÚPSVaR Topoľčany hromadné prepúšťanie cca. 900 zamestnancov.

Súčasná situácia, šíriaca sa nákaza a ochorenie COVID-19 zásadným spôsobom ovplyvnila hospodársky život nielen v Európe, ale aj na Slovensku. Chápeme dôležitosť preventívnych opatrení a rešpektujeme rozhodnutia krízového štábu vlády SR, vyhlásenie núdzového stavu, karanténne opatrenia a všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR .

Žiaľ, v dôsledku štátom prijatých opatrení sme museli uzavrieť všetky naše obchodné prevádzky - 17 predajných miest na Slovensku. Okrem toho sú zatvorené aj všetky ostatné prevádzky maloobchodných predajní s nábytkom na Slovensku, v Českej republike, v Rakúsku, v Nemecku, teda na našich hlavných trhoch, a to na obdobie, podľa súčasných vedomostí, minimálne štyroch pracovných týždňov. To výrazným spôsobom zasiahlo  do chodu spoločnosti DECODOM.

Povinným zatvorením našich a ostatných obchodných prevádzok bol nielen obmedzený, ale dokonca zastavený prísun pre nás existenčne potrebných objednávok pre výrobný závod v Topoľčanoch a vedenie našej spoločnosti muselo prijať celý rad technických, právnych a ekonomických opatrení, medzi ktorými je aj nahlásenie hromadného prepúšťania zamestnancov.   

Chceme Vás ubezpečiť, že nami ohlásené hromadné prepúšťanie :

a) Má v tejto chvíli čisto preventívny charakter pre prípad, ak by sa nepodarilo zvrátiť terajšiu hospodársky dlhodobo neudržateľnú situáciu a nemali by sme zdroje potrebné na zabezpečenie mzdy pre našich zamestnancov a s tým súvisiace platby štátu.  

b) Ohlásenie hromadného prepúšťania je našim legitímnym právom a pri tomto procese sme dodržali všetky požiadavky platnej právnej úpravy a bolo jednomyseľne odsúhlasené aj odborovou organizáciou, ktorá v našej spoločnosti pôsobí.

c) Chceme rokovať s predstaviteľmi vlády SR, aby svoje kroky v oblasti pomoci zamestnávateľom zamerala oveľa výraznejšie na veľké firmy, keďže jej opatrenia predstavené dňa 29.03.2020 sú vo vzťahu k potrebám veľkých zamestnávateľov, akým je aj naša spoločnosť, nedostačujúce.

d) Veríme, že tak ako naši zamestnanci aj Vy naši spotrebitelia a obchodní partneri pochopíte, že v prípade, ak budú vládou prijaté adekvátne a najmä adresné a účinné opatrenia, k hromadnému prepúšťaniu dôjsť nemusí a naša spoločnosť je schopná a pripravená aj naďalej vyrábať a dodávať Vám nábytok tak, ako to robila posledných 20 rokov. 

Napriek uzatvoreniu maloobchodných prevádzok v terajšej mimoriadnej situácii výrobná časť spoločnosti pracuje v plnom nasadení tak, aby boli vybavené všetky existujúce objednávky spotrebiteľov, ako aj veľkoobchodných odberateľov.  

Sme pripravení v prípade uvoľnenia terajších pravidiel vyrobený nábytok okamžite expedovať. Takisto kontinuálne pracujeme na nových projektoch pre našich domácich aj zahraničných klientov.

Ubezpečujeme Vás, že vedenie spoločnosti DECODOM robí maximum pre prekonanie tejto komplikovanej situácie a pre zachovanie výroby nábytku.

Sme presvedčení o správnosti nami prijatých opatrení a veríme, že aj Vy, naši spotrebitelia a obchodní partneri, naše kroky v komunikácii s kompetentnými orgánmi SR podporíte a zachováte nám dôveru.

Ďakujeme za pochopenie a dôveru.


Aktualizované- 27. 3. 2020

Otváracie hodiny obchodných domov a kuchynských štúdií
Zdravie a bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov sú pre nás prioritou. Dodržujeme opatrenia, ktoré nariaďuje vláda SR, a konáme v súlade s jej odporúčaniami.

Obchodné domy a kuchynské štúdia sú v súlade s nariadením vlády až do odvolania zatvorené.

Služba online kuchýň a poradenstva
Naši pracovníci sú Vám k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 10.00 hod do 18.00 hod.

poradca

región

tel. kontakt

email

Šmotlák Martin

Bratislava

0904 528 152

smotlak@decodom.sk

Šmahelová Katarína

Bratislava

0901 917 901

smahelova@decodom.sk

Masaryková Ľudmila

Košice, Poprad, L. Mikuláš

0918 846 803

masarykova@decodom.sk

Štefan Tomáš

Košice, Poprad, L. Mikuláš

0908 510 675

stefan@decodom.sk

Stanková Soňa

P. Bystrica, Prievidza, Trenčín, Martin

0908 229 068

stankova@decodom.sk

Ďuríková Aneta

Topoľčany, Nitra, N. Zámky

0908 229 074

durikova@decodom.sk

Tomasch Zuzana

Topoľčany, Nitra, N. Zámky

901 917 904

zuzana.tomasch@decodom.sk

Dragulová Andrea

Trnava, Skalica, Žilina

0908 229 173

dragulova@decodom.sk

Chanátová Jana

Trnava, Skalica, Žilina

0908 510 647

chanatova@decodom.sk

Poradca pre univerzálny nábytok a obývačky
Halmo Eduard, 0910 870 465, eduard.halmo@decodom.sk

Osobný odber tovaru v obchodnom dome
Osobný odber v obchodných domoch nie je možný v súlade s nariadením vlády SR.

E-shop
Nákup cez e-shop zostáva neprerušený a aj naďalej môžete využívať nákup z pohodlia svojho domova.

Služba doprava
Doprava tovaru a samotné doručenie tovaru na adresu zákazníka je zabezpečované v núdzovom režime v rámci územia SR
Oddelenie logistiky pracuje na tom, aby bol tovar doručený v najbližších termínoch. Doprava a odovzdanie tovaru prebehne , pokiaľ nie ste v karanténe.
Miestom vydania tovaru je plošina dopravného prostriedku Decodom.
Vodiči dodržiavajú všetky ochranné štandardy. Chceli by sme požiadať všetkých našich zákazníkov, aby používali rúšku alebo inú ochranu úst a nosa, z dôvodu minimalizácie možnosti šírenia infekcie počas dodania tovaru.

Platba za tovar, zálohová platba
Z dôvodu prijatých opatrení vládou SR  je možné platbu za tovar ako aj zálohovú platbu realizovať výhradne  bezhotovostným prevodom , alebo vkladom na bankový účet :
číslo účtu: 25706093/7500
IBAN : SK55 7500 0000 0000 2570 6093

Služba zameranie priestoru
Služba zameranie priestoru je až do odvolania pozastavená.
V prípade obnovenia tejto služby, budeme kontaktovať všetkých zákazníkov, ktorí ju už majú objednanú.

Služba montáž kuchýň a nábytku
Montáž všetkého nábytku aj kuchýň je až do odvolania pozastavená .
V prípade obnovenia tejto služby, budeme kontaktovať všetkých zákazníkov, ktorí ju už majú objednanú.

Služba vynáška tovaru
Vynáška tovaru je až do odvolania pozastavená.
V prípade obnovenia tejto služby, budeme kontaktovať všetkých zákazníkov, ktorí ju majú objednanú.

Termíny dodania objednaného tovaru
Na základe rozhodnutia vlády SR o zatvorení maloobchodných prevádzok, žiaľ objednaný tovar nebude možné dodať v dohodnutom termíne.

Reklamácie
Reklamácie je možné zaevidovať iba prostredníctvom formulára na stránke www.decodom.sk.
V prípade, že je k posúdeniu reklamácie potrebná fyzická kontrola reklamovaného výrobku, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až dodaním daného výrobku späť k predajcovi, čo bude možné, po otvorení obchodných domov a kuchynských štúdií.

Výroba
Výroba bola od 23.3.2020 opätovne spustená no v núdzovom režime s obmedzeným počtom zamestnancov.


Aktualizované- 23. 3. 2020

Otváracie hodiny obchodných domov a kuchynských štúdií
Zdravie a bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov sú pre nás prioritou. Dodržujeme opatrenia, ktoré nariaďuje vláda SR, a konáme v súlade s jej odporúčaniami.
Obchodné domy a kuchynské štúdia sú v súlade s nariadením vlády zatvorené až do odvolania.

Osobný odber tovaru v obchodnom dome
Osobný odber v obchodných domoch nie je možný v súlade s nariadením vlády SR.

E-shop
Nákup cez e-shop zostáva neprerušený a aj naďalej môžete využívať nákup z pohodlia svojho domova.

Infolinka
Naši pracovníci sú Vám k dispozícii na tel. čísle 0917 908 061 od pondelka do piatku v čase od 10.00 hod do 18.00 hod.

Služba doprava
Doprava v štandardnom režime bude fungovať až po otvorení našich kamenných predajní. Aktuálne sa tovar rozváža z centrálneho skladu v Topoľčanoch do lokalít západného a stredného Slovenska.
Miestom vydania tovaru je plošina dopravného prostriedku Decodom.

Vodiči dodržiavajú všetky ochranné štandardy. Chceli by sme požiadať všetkých našich zákazníkov, aby používali rúšku alebo inú ochranu úst a nosa, z dôvodu minimalizácie možnosti šírenia infekcie počas dodania tovaru.

Platba

Platbu za tovar je možné realizovať len prevodom na účet alebo platobnou kartou pri doručení tovaru.

Služba zameranie priestoru
Služba zameranie priestoru je až do odvolania pozastavená.
V prípade obnovenia tejto služby, budeme kontaktovať všetkých zákazníkov, ktorí ju už majú objednanú.

Služba montáž kuchýň a nábytku
Montáž všetkého nábytku aj kuchýň je až do odvolania pozastavená .
V prípade obnovenia tejto služby, budeme kontaktovať všetkých zákazníkov, ktorí ju už majú objednanú.

Služba vynáška tovaru
Vynáška tovaru je až do odvolania pozastavená.
V prípade obnovenia tejto služby, budeme kontaktovať všetkých zákazníkov, ktorí ju majú objednanú.

Termíny dodania objednaného tovaru
Na základe rozhodnutia vlády SR o zatvorení maloobchodných prevádzok, žiaľ objednaný tovar nebude možné dodať v dohodnutom termíne.
Ďakujeme za pochopenie.

Reklamácie
Reklamácie je možné zaevidovať iba prostredníctvom formulára na stránke www.decodom.sk.

V prípade, že je k posúdeniu reklamácie potrebná fyzická kontrola reklamovaného výrobku, lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až dodaním daného výrobku späť k predajcovi, čo bude možné, po otvorení obchodných domov a kuchynských štúdií.Mimoriadny oznam- a
ktualizované- 15. 3. 2020

OPATRENIA V KTORÝCH NEJDE O BIZNIS, ALE O KAŽDÉHO Z NÁS

SPRÁVA PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV, ZAMESTNANCOV A OBCHODNÝCH PARTNEROV

Pre spoločnosť Decodom, spol. s.r.o Topoľčany je zdravie našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov najvyššou prioritou.

Vzhľadom na súčasnú situáciu chceme svojim postojom a rozhodnutím prispieť k obmedzeniu šírenia nákazy nového koronavírusu (COVID-19) a z toho dôvodu sa počas zasadnutia krízového štábu vedenie spoločnosti Decodom rozhodlo vyhlásiť mimoriadnu celozávodnú dovolenku pre výrobný závod v Topoľčanoch, ako aj pre všetkých 17 maloobchodných predajní Decodom na Slovensku. Toto rozhodnutie bolo preventívne prijaté aj napriek tomu, že zatiaľ nikto z viac ako 1.100 zamestnancov spoločnosti nie je COVID-19 pozitívny.

Vedenie spoločnosti Decodom sa rozhodlo prijať neľahké rozhodnutie v týchto turbulentných časoch a povýšiť spoločenskú zodpovednosť na najvyššiu hodnotu.

Aj touto cestou chceme minimalizovať prípadné riziko pre všetkých našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov, ktorí s nami bežne prichádzajú do kontaktu.
Veríme, že neľahké kroky, ktoré sme sa rozhodli podniknúť, pomôžu spomaliť šírenie vírusu a naši zákazníci, zamestnanci a obchodní partneri nájdu pre naše stanovisko pochopenie. Daný stav je dočasný a po návrate do štandardného režimu bude spolupráca so všetkými partnermi pokračovať ako obvykle.
Zároveň je spoločnosť Decodom pripravená poskytnúť okamžitú pomoc pre potreby Slovenska, resp. pre ministerstvo zdravotníctva, ponukou nábytku na prípadné zariadenie nových liečebných priestorov.
Spoločnosť Decodom je taktiež pripravená poskytnúť okamžitú pomoc pre potreby Slovenska, resp. pre ministerstvo zdravotníctva, a to dočasnou ponukou priestorov samostatne stojaceho a oploteného objektu školiaceho strediska Decodom, na Pílskej ulici v Topoľčanoch.

Všetkým našim zákazníkom, zamestnancom a obchodným partnerom ďakujeme za pochopenie a dôveru.